CHU Shih-Yi, TU Duu-Chih, WU Shu-Yao

The Assassin